γραπτές παρατηρήσεις με Γιάννος Γ Γεωργιάδη 365/2006

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ CORNELIUS ΗΜΕΡ: ΑΓΩΓΗ ΑΡ 365/2006 13-03-2012

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →

My court statement Part 1: Case 365/2006: Date 13-03-2012

ΚΛΙΜΑΚΑ:€500.000 – €2.000.000 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 365/06 ΜΕΤΑΞΥ: CHRISTOFOROS KARAYANNAS & SONS LTD, εκ Παραλιμνίου Ενάγοντες και 1.…

Continue Reading →

Γιώργο Φ. Πιττάτζιη γράμμα: 21-03-2007

21.3.2007 Κύριο Γιώργο Φ. Πιττάτζιη Δικηγόρο Τ.Θ. 33066 5310 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Αγ. Συνάδελφε, Θέμα: Αγωγή αρ. 365/06 Ε. Δ. Αμμοχώστου υπό…

Continue Reading →