Γιώργο Φ. Πιττάτζιη γράμμα: 21-03-2007

21.3.2007

Κύριο
Γιώργο Φ. Πιττάτζιη
Δικηγόρο
Τ.Θ. 33066
5310 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Αγ. Συνάδελφε,

Θέμα: Αγωγή αρ. 365/06 Ε. Δ. Αμμοχώστου
υπό Christoforos Karayiannas & Son Ltd

Οι πελάτες μας κ.κ. Conor ODwyer και Michaella ODwyer, από την Αγγλία, έχουν πρόσφατα πληροφορηθεί ότι πέραν του ότι η επίδικη κατοικία τους κατέχεται παράνομα από τρίτο πρόσωπο, οι πελάτες σας έχουν παράνομα υπογράψει συμφωνία με αυτό το πρόσωπο για την πώληση της επίδικης κατοικία τους.

Ως εκ τούτου κατ’ εντολή των πελατών μας σας πληροφορούμε ότι μας έχουν δοθεί οδηγίες για διερεύνηση του θέματος και στα πλαίσια εξακρίβωσης των πληροφοριών που έχουν λάβει οι πελάτες μας, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε άμεσα την κάτοχο της κατοικίας για την εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία και να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Διατελούμε κατ’εντολή,

Ελενα Ανδρέου
Αντώνης Ανδρέου & Σία
Δικηγόροι.